Nieuwsarchief

Hieronder zijn de gegevens te vinden welke kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met de IJsclub. Tevens wordt weergegeven welke personen er in het bestuur zitten. Contact per e-mail kan worden gedaan middels het contactformulier.

Postadres:

IJsclub de Vriendschap
P/A Jousterweg 184
8465 PR Oudehaske

Het bestuur van IJsclub de Vriendschap bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Roelof Speelman
Secretaris: Anne Merkuur
Penningmeester: Egbert Dijkstra
Algemene bestuursleden: Jan-Willem Hemminga
  Gerard de Vries
Freddy Huttinga
Tom Hoekstra
Atze Luinenburg
Baukje van der Meulen-Atsma

Voor algemene vragen voor het bestuur kunt u zich wenden tot het contactformulier. Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met de webmaster.

IJsstatus

rood

Status: Onbetrouwbaar
(bijgewerkt:14-02-2021)